poniedziałek, grudnia 18, 2017
English (United Kingdom)Italian - ItalyPolish (Poland)Turkish (Turkiye)
   
Text Size

O Polsce

POLSKA

Język urzędowy: polski
Ustrój polityczny: demokracja parlamentarna
Głowa państwa: prezydent Bronisław Komorowski
Szef rządu: premier Donald Tusk
Powierzchnia (68 na świecie): całkowita - 322 575 km²
Liczba ludności (2009) - 34 na świecie; całkowita: 38 138 000, gęstość zaludnienia: 118,2 osób/km²
Podział administracyjny: 16 województw, 379 powiatów, 2478 gmin.
Jednostka monetarna: 1 złoty = 100 groszy (PLN, zł)
Kod telefoniczny: +48

Religia: rzymski katolicyzm. Największą wspólnotę religijną stanowi Kościół katolicki, do którego należy około 34 200 000 wiernych. W obrządku rzymskokatolickim ochrzczonych jest 34 158 000 obywateli RP, co stanowi około 89% populacji. W Polsce praktykuje 40,4% wszystkich wierzących i jest to po Malcie najwyższy wskaźnik w Europie, przy czym w latach osiemdziesiątych praktykowało prawie 55%. Wspólnoty tradycji prawosławnej liczą ponad 500 000 wiernych. Do protestantyzmu przyznaje się prawie 150 000 wiernych, do innych grup wyznaniowych podobnie a największy z nich to Muzułmanie – 5 tys. wiernych.

Historia: początki państwa polskiego sięgają X wieku n.e. W roku 966 książe Polan - Mieszko I - poślubił księżniczkę czeską Dobrawę, tym samym przyjął chrzest i Polska wlączyła się do wspólnoty chrześcijańskiej. Przez kolejne 4 wieki krajem rządziła dynastia Piastów. Okres ten był dla Polski czesem wzlotów i upadków. W tym czasie powstał m. in. pierwszy uniwersytet w Polsce - Akademia Krakowska. W XIV w. władzę na kolejne 200 lat przejmują Jagiellonowie. Ten czas to okres świetności państwa polskiego. Jagiellonowie odnosili sukcesy na polu gospodarczym (rolnictwo - byliśmy spichleżem Europy), politycznym (obsadzenie przez członków rodu Jagiellonów tronów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Litwie)i militarnym (zwycięstwo nad Zakonem Krzyżackim). Po Jagiellonach nastał czas wolnej elekcji, która polegała na wyborze króla przez szlachtę polską. Władcy pochodzilli z różnych krajów europejskich, ich rządy były słabe (ograniczane przez szlachtę). Polska słabła gospodarczo, politycznie i militarnie, prowadziła wojny z Rosją, Szwecją czy Turcją. Wynikiem tej słąbej władzy były 3 rozbiory Polski zainicjowane przez carycę Katarzynę II, w efekcie których Polska zniekęła z mapy Europy na 123 lata. Ostatnią próbą ratowania kraju było uchwalenie Konstytucji 3 Maja (1791) - I kostytucji w Eurpie i II na świecie. Ziemie polskie zostały odzielone między Austrię, Prusy i Rosję. Naród polski nie utracił wiary w odzyskanie niepodległości, czego dowodem są powstania narodowe. Ostatecznie Polska wraca na mapę Europy wraz z zakończniem I wojny światowej. Wolnością Polacy cieszyli się tylko 21 lat. 1 września 1939 r. Polska zostaje zaatakowana przez III Rzeszę Niemiecką a 17 września od wschodu atakuje Związek Radziecki. 1945 rok to tylko pozorne odzyskanie niepodległości, gdyż Polska trafiła w obszar wpływów komunistycznego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Krajem całkowicie niezależnym Polska staje się w roku 1989. Buduje się demokracja, Polska wstępuje do NATO (1999) i Unii Europejskiej (1.V.2004).

Ustrój polityczny: Władzę ustawodawczą stanowi dwuizbowy parlament (Sejm – 460 posłów, Senat – 100 senatorów) wybierany w bezpośrednich, powszechnych i tajnych wyborach parlamentarnych na 4-letnią kadencję. Prawo inicjatywy ustawodawczej, na mocy Konstytucji RP, przysługuje prezydentowi, rządowi, Senatowi, grupie 15 posłów lub komisji sejmowej, a także grupie 100 tys. obywateli. Uchwalona przez Sejm i Senat ustawa trafia następnie do Prezydenta RP, który może w ciągu 21 dni przyjąć i podpisać ją, bądź zgłosić weto i przekazać do ponownego rozpatrzenia Sejmowi (weto prezydenckie może być odrzucone przez izbę niższą parlamentu większością 3/5 głosów w obecności co najmniej 230 posłów) lub wystąpić z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie jej zgodności z Konstytucją.

Prezydent jest wybierany w powszechnych wyborach prezydenckich na 5-letnią kadencję (wygrywa ten kandydat, który otrzyma bezwzględną większość głosów). Może on sprawować tę funkcję maksymalnie przez dwie kadencje. Jest najwyższym przedstawicielem państwa w stosunkach wewnętrznych i międzynarodowych, podpisuje ustawy przyjęte przez Sejm i Senat, ratyfikuje umowy międzynarodowe, stosuje prawo łaski. Prezydent desygnuje Radę Ministrów wraz z prezesem Rady Ministrów.

Grupy etniczne: W 2002 r. ponad 96% ludzi zadeklarowało narodowość polską, 1,23% zadeklarowało przynależność do innej narodowości, natomiast 2,03% ludności nie określiło swej przynależności narodowościowej. Najbardziej liczne mniejszości narodowe i etniczne stanowią Ślązac (173,2 tys.), Niemcy (152,9 tys.), Białorusini (48,7 tys), Ukraińcy (31,0 tys), Romowie (12,9 tys), Rosjanie (6,1 tys.), Łemkowie (5,9 tys.) i Litwini (5,8 tys.). Język polski jest językiem urzędowym Rzeczypospolitej, jakkolwiek prawo gwarantuje mniejszościom narodowym używanie ich własnych języków, zwłaszcza na obszarach, gdzie występują ich większe skupiska. W 21 gminach[26] jako pomocnicze języki urzędowe stosowane są język niemiecki, język kaszubski, język litewski oraz język białoruski.

Miasta: stolicą kraju jest Warszawa (1 700 000 mieszkańców). Pierwszą 10 największych miast uzupełniają: Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice. Silnie zurbanizowany obszar, umownie nazywany aglomeracją śląską zamieszkuje 5 000 000 ludzi (10 miast powyźej 100 000 mieszkańców)

Kuchnia: Na przestrzeni dziejów kuchnia polska ulegała wpływom i zmianom regionalnym, zwłaszcza, że tereny Rzeczypospolitej Polskiej historycznie zamieszkiwała zmieniająca się mozaika narodów. W efekcie silne są kulinarne wpływy wschodnie (tatarsko-tureckie, wcześniej mongolskie), rusińskie, niemieckie, francuskie, włoskie i żydowskie.
Najpopularniejsze polskie potrawy (wszystkie są popularne także w krajach sąsiednich) to m.in.: pierogi, kasze, kluski, gołąbki, bigos, zupy wszelkiego rodzaju (kapuśniak, krupnik, barszcz czerwony, żur, rosół), potrawy z kapusty i ziemniaków, pieczywo (chleb żytni, pszenny), ciasta, warzywa, owoce (jabłka, gruszki, rozmaite jagody, porzeczki), ser biały, jak i wszelkiego rodzaju mięsa (głównie wieprzowe, drobiowe i wołowe).  Specyficznym polskim deserem są faworki, popularne są też inne wypieki, w tym babka, pierniki czy pączki.
Wśród napojów alkoholowych wódka pędzona ze zbóż i ziemniaków wyparła rozpowszechniony niegdyś miód pitny. Piwo, w Polsce chmielowe, jest napojem tradycyjnym i pospolitym, podczas gdy wino – mniej. Popularnym napojem jest herbata (zwykle czarna) pita często z dodatkiem plasterka cytryny i słodzona cukrem.

Sport: Najpopularniejszym sportem w Polsce jest piłka nożna. Dużym zainteresowaniem cieszy się również żużel. W tej dyscyplinie Polacy odnoszą duże sukcesy na arenie międzynarodowej a polska liga jest najlepszą i najlepiej ołacaną w Europie. Startują w niej wszyscy najlepsi zawodnicy na świecie. Popularna jest także siatkówka, po zdobyciu mistrzostwa Europy w 2003 i 2005 przez reprezentację narodową kobiet, tzw. "Złotka", oraz wicemistrzostwa świata w 2006 przez reprezentację narodową mężczyzn. W ostatnim okresie na znaczeniu zyskały skoki narciarskie dzięki sukcesom Adama Małysza, Formuła 1 za sprawą Roberta Kubicy, piłka ręczna ze względu na sukcesy reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata w roku 2007 i 2009, a także pływanie dzięki sukcesom m.in. Otylii Jędrzejczak.

Źródło: Wikipedia

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

© 2009 Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie". Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.