poniedziałek, grudnia 18, 2017
English (United Kingdom)Italian - ItalyPolish (Poland)Turkish (Turkiye)
   
Text Size

IPSA Gaslini

Organizacja szkoły

Rada Szkoły – zarządza szkołą, organizacją pracy, życiem akademickim i zadaniami szkoły.
Komitet wykonawczy
– przygotowuje pracę Rady Szkoły,
- zapewnia wprowadzenie i realizacje postanowień Rady,
- może zawetować decyzje Rady jeżeli są niezgodne z przepisami szkolnymi.
Kierownictwo szkoły:
- kieruje życiem szkoły, ustala zastępstwa, zezwala na wcześniejsze przyjście lub opuszczenie szkoły, zajmuje się biurokracja, sprawami nagłymi i dyscypliną uczniów,
- koordynuje pozaszkolne działania dydaktyczne współpracując z nauczycielami odpowiedzialnymi za poszczególne klasy, wprowadza w życie decyzje Rady Pedagogicznej.

Komitet Gwarancyjny
Każdy może się do niego zgłosić jeżeli uważa, że szkolne przepisy zostały złamane. Członkami mogą być nauczyciele, rodzice oraz uczniowie.
Rada pedagogiczna – wszyscy nauczyciele szkoły, ma wpływ na aspekty dydaktyczne i funkcjonowanie szkoły
Rada klasowa - wszyscy nauczyciele uczący klasę dwóch rodziców, dwóch uczniów wybranych co roku przez rodziców i uczniów
Od roku szkolnego 1998/1999 przejęła rolę Koordynatora, nauczyciela wybranego spośród nauczycieli uczących w danej klasie. Koordynator okresowo sprawdza dzienniki i informuje rodziny o nieusprawiedliwionych nieobecnościach. Jest odpowiedzialny(a) za zajęcia dla uczniów z zaległościami. Odpowiada za dokumenty streszczające osiągnięcia edukacyjne poszczególnych uczniów przewidywane na koniec semestrów. Jest punktem odniesienia dla Rady klasowej i rodzin. 

Kierunki kształcenia
 
Technik Dentystyczny – po 3 latach można otrzymać Certyfikat Operatora Dentystycznego. Jest to stopień średni, który nie daje możliwości pracy jako Technik Dentystyczny. Można wykonywać proste pracę jako pomoc technika dentystycznego. Po ukończeniu pięcioletniego kursu uczniowie otrzymują tytuł technika dentystycznego, a po zdaniu Egzaminu Państwowego mogą pracować jako technicy dentystyczni.
Operator Urządzeń Optycznych – operator urządzeń optycznych potrzebuje podstawowej wiedzy z zakresu poszczególnych zagadnień optyki oraz techniki optycznej (po dodatkowym dwuletnim kursie). Uczeń musi posiadać wiedzę techniczną oraz dotycząca używania poszczególnych urządzeń optycznych jak również wiedzę dotyczącą pracy z materiałami dodatkowymi/optycznymi.
Technik Elektryk – po 3 latach można otrzymać Certyfikat Operatora Urządzeń Elektrycznych. Może zakładać i obsługiwać instalacje i urządzenia elektryczne zarówno domowe jak i przemysłowe. Po pięcioletniej nauce otrzymuje pełny stopień potrzebny by ubiegać się o miejsce na uniwersytecie.
Technik Elektronik - po 3 latach można otrzymać Certyfikat Operatora Urządzeń Elektrycznych. Może montować i obsługiwać urządzenia elektroniczne, konstruować i naprawiać instalacje elektryczne. Po pięcioletnim kursie można otrzymać pełny stopień potrzebny by ubiegać się o miejsce na uniwersytecie.
Operator urządzeń telekomunikacyjnych - po 3 latach można otrzymać Certyfikat Operatora Urządzeń Telekomunikacyjnych. Może instalować i konserwować telekomunikacyjne okablowanie, anteny i instalacje. Po pięcioletnim kursie można otrzymać pełny stopień potrzebny by ubiegać się o miejsce na uniwersytecie.
Operator urządzeń mechanicznych - po 3 latach można otrzymać Certyfikat Operatora Urządzeń Mechanicznych. Absolwent będzie w stanie czytać plany techniczne oraz uzyskać z nich informacje niezbędne do obsługi urządzeń mechanicznych. Musi również znać różne technologie oraz posiadać umiejętności pracy z różnymi materiałami oraz poszczególnymi narzędziami. Po pięcioletnim kursie można otrzymać stopień potrzebny by ubiegać się o miejsce na uniwersytecie.
Obszar Zawodowy – ten kurs podzielony jest na dwa lata i zorganizowany jest następująco:
- jeden kurs jest organizowany przez szkołę i składa się z 30 godzin podzielonych na 5 dni i połączonych z poszczególnymi dziedzinami
- kolejny zorganizowany jest przez Region lub przez szkołę i stanowi go 300 godzin z czego 180 to zajęcia teoretyczne a 120 to zajęcia w obiektach komercyjnych i przemysłowych. Ostatni kurs odbywa się w soboty i składa się z modułów w poszczególnych okresach roku akademickiego. Różne etapy kursu mają miejsce w trzech ostatnich tygodniach czwartego roku studiów oraz w pierwszych trzech ostatniego roku nauki. Pod koniec kursu uczniowie otrzymają Certyfikat drugiego stopnia, który uznawany jest przez Unię Europejską.
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

© 2009 Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie". Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.